Przejdź do głównej zawartości

Posty

Ingsoc & Lib-Labs

Idee mają konsekwencje, miał zauważyć pewien amerykański filolog – trafiają one do programów partii politycznych i są przetwarzane w konkretną politykę rządów. Ta właśnie okoliczność powoduje, że nawet właśnie coś tak "nudnego" jak historia idei, jest zniekształcane przez publicystów, polityków, a czasem nawet wykładowców. Ruchem społecznym i ideologią, która do dziś wzbudza największe kontrowersje, jest socjalizm. Jednakowo jak liberalizm, powstał on w Wielkiej Brytanii. Dlaczego i jak powstał angielski socjalizm?Podczas panowania króla Jerzego III Wielka Brytania prowadziła agresywną i mocarstwową politykę zagraniczną. W Ameryce Północnej doszło do trzech wojen (przeciw Nowej Francji w l. 1754–1763, przeciw Stanom Zjednoczonym w l. 1775–1783 oraz 1812–1815); w Europie zaś Wielka Brytania brała udział w wojnach z Francją rewolucyjną i napoleońską (lata 1792–1815), jako jedyne państwo uczestnicząc we wszystkich siedmiu koalicjach antyfrancuskich. Taka polityka tragicznie prz…
Najnowsze posty

Nazarejczyk – ostatni prorok

Kontynuując skromne próby zarysowania historii religii Izraela, musi pojawić się prorok z Galilei – Jezus Nazarejczyk (właściwie Jeszua ha-Nocri). Jest On dla chrześcijan zarazem Bogiem i człowiekiem, zaś dla judaizmu tylko "samozwańczym rabbim" (nie mogąc legitymować się autorytetem innego rabina). Aby zrozumieć powstanie chrześcijaństwa, warto wpierw przyjrzeć się wcześniejszym nurtom religii żydowskiej. W ten sposób można odpowiedzieć na pytanie – w jakim stopniu nauka Jezusa jest kontynuacją dotychczasowej tradycji Izraela?

Biblia przyznaje, że przez pierwsze wieki judaizm w czystej postaci egzystował tylko wśród marginalnych, niewielkich grup, w których kluczową rolę odgrywali "prorocy". W tekscie oryginalnym nazywani są powołanymi, wezwanymi, czasem też występują jako widzący. Widzenia i słyszenie głosów (m.in. opis powołania proroka Samuela) w oczywisty sposób powodowały kontrowersje w odbiorze proroków – księga Ozeasza wprost stwierdza, że proroków uważano z…

O sądach w trzecim roku tzw. "dobrej zmiany"

Po ostatnich wyborach, rząd Prawa i Sprawiedliwości od samego początku wziął się za realizowanie swoich obietnic wyborczych–co już samo w sobie jest ciekawą odmianą. Obok na ogół pozytywnie ocenianych działań jak program 500+; dość szybko zaczęto reformy sądownictwa, wprost odwołując się do azjatyckich wzorców (tzw. druga Turcja). Zapowiedzi pojawiły się już w pierwszej połowie 2014 r. – mimo tego, wybory zostały przez PiS wygrane.

https://www.wprost.pl/451487/Kaczynski-Polska-bedzie-jak-Turcja-Ale-najpierw-zmiana-wladz-i-elit
https://wpolityce.pl/polityka/185756-program-pis-jak-naprawic-sady-wymiar-sprawiedliwosci-nie-moze-byc-panstwem-w-panstwie-sprawiedliwosc-jest-dla-ludzi-a-nie-ludzie-dla-sprawiedliwosci

Sytuację na pewno pogorszyła tylko obecna opozycja, wybierając 08.10.2015 na ostatnim posiedzeniu poprzedniego Sejmu nadliczbowo sędziów TK. Paradoksalnie więc, to nie PiS zrobił pierwszy "zamach na praworządność". Dalszy rozwój wypadków jest dobrze znany, i niezbyt intere…

W odpowiedzi Newsweekowi oraz naTemat

Parę dni temu przeczytałem w naTemat artykuł bardzo rozczarowujący uproszczeniami, poniżej cytat:
"Jego zdaniem [Pana Jakuba Bierzyńskiego] serca zagorzałych katolików biją po prawej stronie, a prawicowość i religijność to dwa oblicza tego samego stosunku do świata. Dlaczego? Wyznawcy przyjmują tylko jedną, prostą prawdę. Zdaniem Jakuba Bierzyńskiego prawicowość i wiara łatwo przemawiają do tzw. "tradycyjnej umysłowości". O co chodzi? O prostą prawdę, która nabiera symbolicznego znaczenia, może być mitem założycielskim. [...] Bierzyński przeciwstawia też umysł tradycyjny oświeconemu. Naturalną postawą tego drugiego jest zwątpienie i pytania. Dla tradycjonalisty pytania są szkodliwe, bo podważają wiarę w dogmat."

W zasadzie wystarczającym komentarzem do tego jest ten świetny artykuł z Wyborczej. Pan Jakub Bierzyński zarzuca swoim oponentom trzymanie się prostych prawd i nie zauważa, jak sam ulega innym prostym prawdom (zrównywanie prawicowości z byciem "wyznawcą&…

Jeszurun – narodziny narodu

Jednym z ciekawych zagadnień w historii jest powstawanie i zanikanie poszczególnych narodów. Są takie społeczności, o których dobrze wiadomo, że ukształtowały się ze złączenia różnych grup etnicznych – jedną z bogatszych mieszanek w Europie są Hiszpanie (Płw. Iberyjski zasiedlany był kolejno przez Iberów, Celtów, Greków, Fenicjan, Rzymian, Wizygotów i Maurów). Pewne narody z przekonania o własnej wyjątkowości, ułożyły mniej czy bardziej osobliwe legendy o własnym pochodzeniu (Wergiliusz wywodzący pochodzenie Rzymian od Eneasza, bohatera z Troi). Równie tajemniczo rzecz ma się z Izraelem – wszak rasistowska bajeczka o "narodzie wybranym" nie brzmi przekonująco.
Stosunkowo niewiele zachowało się materiałów źródłowych ze starożytności, a od Oświecenia wśród historyków rozpowszechnił się negacjonizm i rewizjonizm w odniesieniu do kronik sprzed średniowiecza. Czasami ze szkodą dla faktów (m.in. zaprzeczanie historyczności Troi czy Poncjusza Piłata, zakończone odkryciami z ubiegłeg…